Start

Regel- en Brandertechniek

Ventilatie en Luchtbehandeling

Beheer op Afstand

Regelapparatuur Meetinstrumenten te koop aangeboden

Energie beheersing:

Vele installatie's functioneren niet naar behoren.
Een goede afstelling van uw regelapparatuur en/of brander c.q. CV ketel,
levert niet alleen comfortverbetering op,
maar kan ook een behoorlijke besparing aan energiekosten opleveren.

-

Zonne-Energie

Fossiele energie wordt schaars...
De zon is een onnoemelijke energiebron waar nauwelijks
gebruik van wordt gemaakt.
De zon geeft per uur bijna evenveel energie
welke per etmaal nodig is in de wereld.
De benodigde electriciteit in de wereld
wordt voor 33% opgewekt door kernenergie,
64% door fossiele brandstoffen en voor slechts 3% uit natuurlijke bronnen.
Waarom wordt deze enorme natuurlijke energiebron zo weing benut?
Het antwoord is dat door politiek-economische redenen
niet geinvesteerd wordt in het opzetten van
thermische energieprojecten in woestijnen.
Want de zonnestralen kunnen simpelweg gebundeld worden
door spiegels en de warmte gebruikt worden voor
aandrijving van stoomturbines!

Zonthermische Krachtcentrale

Als belangrijke bijkomstigheid,
kan uit de restwarmte zoet water geproduceerd worden.

-

Aangeboden regelapparatuur & meetinstrumenten

“tonvalt Regel- en Brandertechniek”

techniek@tonvalt.nl

-


“tonvalt Regel- en Brandertechniek”
Tijl Uilenspiegelstraat 24
4906JB Oosterhout
Tel. 06-51393465
techniek@tonvalt.nl